Co wyrażają obrazy dzieci

Ale wróćmy do jeszcze jednego przykładu rysunkowego.

Rysunek zatytułowany „Tatuś spaceruje” to wypowiedź małego dziecka, prawdopodobnie 6-letniego, które wyraża z ostrą jaskrawością grozę sceny więziennej. Okna gmachu są koślawe, nierówno rozmieszczone, piony są pokrzywione, a gromada więźniów to bezindywidualne kukiełki. …

Koncepcja rysunku dziecka

Koncepcja rysunku dziecka.

Wiadomo, że nie ma recept na dobre malarskie rozwiązanie, można mówić tylko o lepszych lub gorszych. Gdy dziecko realizuje pewną koncepcję, nigdy nie rozwiązuje jej ostatecznie. Dążenie do jakichś doskonałych wyników nie ma w ogóle sensu i …

Wpływy otoczenia na wyobraźnie dziecka

Wpływy otoczenia na wyobraźnie dziecka.

Na wyobraźnię dziecka oddziałują rozmaite oglądane przez nie formy malarskie. Najczęściej są to obrazy i ilustracje wykonane przez człowieka dorosłego. Nie jest możliwe całkowite odizolowanie dziecka od wpływów, jakie docierają doń na przykład poprzez pierwszą …

Sztuka dziecka i jej nauczanie

Sztuka dziecka i jej nauczanie.

W społeczeństwie istnieje zakorzeniony pogląd, że zadaniem malarza jest wierne odtwarzanie natury. Według tego poglądu przedmioty wyrażone w obrazie powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do obrazu rzeczywistości, przy czym podziwia się zazwyczaj i ceni …

O malarskich uzdolnieniach dzieci

O malarskich uzdolnieniach dzieci.

Jeszcze na początku XX wieku uważano, że rysunkowe i malarskie prace dzieci należą do rzędu bezwartościowych bazgrot, a stają się wartościowymi w późniejszych latach, gdy zbliżyły się do wypowiedzi osób dorosłych. To nieporozumienie stale się pogłębiało, …

Własna forma malarska dziecka

Własna forma malarska dziecka.

Dziecko powinno zdobywać coraz trafniejszą i bogatszą własną formę malarską. Konkretną pomocą ze strony dorosłych może być przede wszystkim poważne ustosunkowanie się do jego pracy i podtrzymywanie w nim wiary w jej sens. Zachęta i pochwała …