url niezgodny z rzeczywistym dostepem LIST PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY - Przedszkole nr 286

Przedszkole nr 286
w Warszawie

LIST PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Szanowni Rodzice

Przekazujemy Państwu w załączeniu:

1. List Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców,

2.Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

 

Linki do czystych druków poniżej:

1. Oświadczenie dla pracodawcy: 

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

2. Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem: 

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

 

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

Wzór oświadczenia

Wzór wniosku ZUS