Przedszkole nr 286
w Warszawie

ORGANIZACJA PLANU DNIA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

 

Poniedziałek:

Grupy otwierające (od 6.30) – gr. III, IV

        grupa III – zbiera gr I, VI, VII

        grupa IV – zbiera gr V,VIII, II

Grupy zamykające ( do 17.30) – gr I, II, IV, V, VIII

       Grupa IV przyjmuje gr III

       Grupa V przyjmuje gr VII

       Grupa VIII przyjmuje gr VI

 

Wtorek:

Grupy otwierające (od 6.30) – gr.  IV (tu są wszystkie grupy)

Grupy zamykające ( do 17.30) – gr  II, III, V

        Grupa II przyjmuje gr I i gr IV

         Grupa III przyjmuje gr VIII

         Grupa V przyjmuje gr VII i gr VI

 

Środa :

Grupy otwierające (od 6.30) – gr.  III (tu są wszystkie grupy)

Grupy zamykające ( do 17.30) – gr  II,  V

            Grupa II przyjmuje gr I, gr IV  ( z gr. VIII, gr III)

            Grupa V przyjmuje gr VII, gr VI

 

Czwartek:

Grupy otwierające (od 6.30) – gr IV (tu są wszystkie grupy)

Grupy zamykające ( do 17.30)-  gr. II, gr V

        Grupa II przyjmuje gr. IV, gr. I, gr. III ( z gr. VIII)

        Grupa V przyjmuje gr. VI, gr. VII

 

Piątek :

Grupy otwierające (od 6.30) – gr III, gr. V

           Grupa III zbiera gr. IV, gr. I, gr. II , gr. VIII

           Grupa V zbiera gr. VI, gr. VII

Grupy zamykające ( do 17.30)-  gr. II, gr. IV, gr. VII

         Grupa II przyjmuje gr I

         Grupa IV przyjmuje gr. III, gr. VIII

         Grupa VII (przechodzi do Sali gr V) i przyjmuje gr V i gr VI