Przedszkole nr 286
w Warszawie

Koncepcja pracy

1 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU SZKOLNEGO RODZICE POWIERZAJĄ NAM SWÓJ NAJWIĘKSZY SKARB, OBDARZAJĄ NAS OGROMNYM ZAUFANIEM, KTÓREGO NIE MOŻEMY ZAWIEŚĆ, DLATEGO MAMY PLAN, POMYSŁ I WIZJĘ NASZEGO PRZEDSZKOLAKA.

NASZYM PRAGNIENIEM JEST, ABY ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA BYŁ SAMODZIELNY I ZARADNY, MIAŁ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY I ŚRODOWISKA, POTRAFIŁ ROZWIĄZAĆ PROBLEM, UMIAŁ NAWIĄZYWAĆ PRZYJAZNE KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI, MIAŁ CIEKAWOŚĆ ŚWIATA I WRAŻLIWOŚĆ NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA. UMIAŁ ODRÓŻNIAĆ DOBRO OD ZŁA.

BY WYRÓSŁ NA WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA.

Kierunki naszej pracy:

  • stymulowanie aktywności ruchowej dzieci bazą do ich prawidłowego rozwoju,
  • organizowanie różnorodnych zabaw sposobem poznawania świata,
  • uwzględnianie oczekiwań rodziców oraz wspieranie ich w wychowaniu i edukacji dzieci,
  • promowanie korzyści płynących z edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym,
  • wspomaganie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka

RADA PEDAGOGICZNA