Przedszkole nr 286
w Warszawie

Ewaluacja zewnętrzna

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Partnerom Przedszkola nr 286 za serce i wsparcie naszych działań podczas ewaluacji zewnętrznej.

Rada Pedagogiczna

Przedszkola nr 286

Ewaluatorzy z Kuratorium Oświaty ocenili naszą pracę bardzo wysoko. Otrzymana przez nas ocena „B” jest szczególnym wyróżnieniem, a także motywacją do dalszego doskonalenia naszej pracy.

Ewaluacja zewnętrzna, problemowa w zakresie wymagań:
1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
2. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.