Przedszkole nr 286
w Warszawie

Ewaluacja wewnętrzna

PROJEKT  EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

Wymaganie 3: Dzieci są aktywne 

Charakterystyka wymagania Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności.