Przedszkole nr 286
w Warszawie

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 17:30

6.30 – 8.30  Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań według preferencji dzieci:

 • konstrukcyjne
 • manipulacyjne
 • rozwijające mowę
 • ćwiczące koncentrację uwagi
 • rozwijające logiczne myślenie
 • kształtujące umiejętności współdziałania
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne
 • praca indywidualna

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci, np.:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu
 • zabawy muzyczno- taneczne
 • zabawy integracyjno- ruchowe
 • ruch przy muzyce

8.30 – 9.00 Czynności przygotowujące do śniadania, śniadanie

 • higieniczne
 • organizacyjno-porządkowe
 • zwyczajowo- kulturowe

9.00 – 9:30 Zabawy kierowane przez nauczyciela

9:30 - 10.00  Zajęcia poznawczo – wychowawcze (zespołowe, grupowe) –cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem elementów metod tj.:

 • metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • metoda Orffa i Labana
 • dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • metoda ruchu rozwijającego wg W. Sherborne
 • elementy zabaw Dennisona
 • zajęcia muzyczno - taneczne Batii Strauss
 • zajęcia sensoryczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia profilaktyczne
 • zajęcia grafomotoryczne
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą
 • realizacja projektów
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

10.00 – 10.30 Czynności przygotowujące dzieci do wyjścia do ogrodu

 • czynności fizjologiczne
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie oraz rodzaju garderoby adekwatnej do pogody

10.30 – 11.30 Zabawy w ogrodzie:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych i sprzętu sportowego
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,  doświadczeń
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe)

11.30 – 12.15 Czynności przygotowujące do obiadu, obiad

12.15 – 14.00 Odpoczynek- relaksacja (higiena układu nerwowego), np:

 • odpoczynek na leżakach w grupach najmłodszych
 • słuchanie muzyki, dźwięków przyrody (z płyty CD)
 • słuchanie bajek
 • relaks
 • zabawy dźwiękonaśladowcze
 • swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań
 • zabawy i gry indywidualne, zespołowe
 • zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane
 • praca indywidualna w zespołach w grupach starszych

14.00 – 14.30 Czynności przygotowujące do podwieczorku, zabawa ruchowa,   podwieczorek

14.30 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 17.30  Swobodne zabawy w sali bądź ogrodzie (zabawy wg wyboru dzieci podobnie jak w pierwszej części dnia)

 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb
 • swobodne zabawy w  sali- samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań