Przedszkole nr 286
w Warszawie

Wartość wychowania przedszkolnego

Rodzina jest pierwszym środowiskiem dziecka. To w rodzinie dziecko uczy się podstawowych umiejętności. Rola rodziców i rodziny jest nieoceniona. Przedszkole natomiast jest po rodzinie drugim, nie mniej istotnym środowiskiem. To tu dziecko utrwala, rozwija, doskonali i nabywa nowe umiejętności.

Przedszkole stwarza sytuacje do nabywania i doskonalenia samodzielności. Począwszy od samodzielnego posiłku, czy spożywania posiłków bez pomocy osób dorosłych po samodzielne dokonywanie wyborów czy rozwiązywanie konfliktów. Staje się samodzielne i odpowiedzialne nie tylko za siebie ale również za innych. Odpowiedzialność ta dotyczy chociażby wykształcania umiejętności dbania o siebie, zabawki w grupie oraz o dbanie o swoją salę. Dzieci w ten sposób czują przynależność do danej grupy i miejsca, bo to właśnie za nie są odpowiedzialne.

Przedszkole jest najlepszym środowiskiem do nawiązywania kontaktów i przyjaźni. Dziecko znajduje się w grupie rówieśników, z którymi bawi się samodzielnie bez wsparcia rodziców. Uczy się przełamywania swojej nieśmiałości, budowania relacji, rozwiązywania problemów. Umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych będzie mu towarzyszyć na każdym etapie życia.

Kiedy nawiążą się pierwsze kontakty dochodzi nauka funkcjonowania w grupie i jako grupa. Rodzi się w dziecku uczucie przynależności do danej grupy, czuje ono, że jest jej częścią. Dziecko ma możliwość spotkać w swojej grupie wiele osobowości. Będzie musiało nauczyć się jak funkcjonować wśród takich osób. Kształci się poprzez to umiejętność współpracy. Jest to istotny element rozwoju dziecka. Wychowanie bez przedszkola i bez rówieśników nie daje takiej możliwości.

Ponadto przedszkole stymuluje wszechstronny rozwój dziecka. Nauczyciele poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie tylko poszerzają wiedzę dziecka o otaczającym ich świecie, ale dają również możliwość poznania tego świata poprzez doświadczanie/eksperymentowanie i poznawanie wielozmysłowe. Rozwijają zdolności dzieci (twórcze, matematyczne, literackie i inne.), a także korygują ewentualne dysfunkcje.