Przedszkole nr 286
w Warszawie

Zgłaszanie nieobecności i opłaty

 

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w Przedszkolu nr 286 przez 11 godzin dziennie, tj. od godz. 6.30 do godz. 17.30 od poniedziałku do piątku.

Na podstawie: Uchwały Nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Odpłatność za wyżywienie

Zgodnie z Uchwała Nr X/133/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2003r.:

„ § 2.1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2

  1. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona."

Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje Przedszkole o nieobecności dziecka, najpóźniej w tym dniu do godz. 9:00. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: drogą mailową (ecnotek@edu.um.warszawa.pl ) lub telefonicznie (intendent).

Niezgłoszenie nieobecności dziecka spowoduje, że nie uzyskacie Państwo zwrotu dziennej stawki żywieniowej za 1 dzień – pierwszy dzień nieobecności. Za następne dni nieobecności zwrotu dokonuje się zgodnie z zapisem § 2.1 uchwały. Jeśli zasady zgłaszania nieobecności i zwrotu dziennej stawki żywieniowej nie są dla Państwa jasne, prosimy o kontakt z kierownikiem gospodarczym.