Przedszkole nr 286
w Warszawie

Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 286 uprzejmie informuje, że opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) zawiadomi przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

Przyjęty w Przedszkolu nr 286 sposób powiadamiania o nieobecności dziecka to:

1. e-mail na adres: ecnotek@edu.um.warszawa.pl 

2. pisemna informacja w “Zeszycie kontaktów z rodzicami” u nauczycieli danej grupy.