Przedszkole nr 286
w Warszawie

Sensoplastyka

Zajęcie edukacyjne z zakresu sensoplastyki - zabawy badawcze cieczą nienewtonowską.