Przedszkole nr 286
w Warszawie

Bezpieczny przedszkolak

Podczas zajęć sprawdziliśmy naszą wiedzę z zakresu znajomości ruchu drogowego, utrwaliliśmy sobie wiadomości dotyczące znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu jak i na placu zabaw.