Przedszkole nr 286
w Warszawie

Budujemy miasto

Planujemy współdziałamy i konstruujemy ... a potem efekty własnej współpracy podziwiamy i dumę czujemy