Przedszkole nr 286
w Warszawie

O nas

 

Przedszkole nr 286 jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania, przeżywania. Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata.

Chcę, aby nasze przedszkole tworzyło dzieciom warunki do ciekawych zabaw, rozwijało ich zainteresowania, uzdolnienia, a także inicjowało działania pozaprzedszkolne rozszerzające zakres poznawanego środowiska.

Chcę, aby nauczyciele rozumieli dzieci, umieli rozpoznawać ich potrzeby i umiejętnie je zaspakajali. Kadra pedagogiczna, którą kieruję to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Pozostali pracownicy są odpowiedzialni i świadomi swoich obowiązków a także znaczenia roli, którą odgrywają w procesie wychowania dzieci. Wszyscy tworzymy ciepłą i przyjazną atmosferę, która niech zaskutkuje interesującymi przedsięwzięciami i projektami wychowawczo – dydaktycznymi.

Już dzisiaj, nauczyciele aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Naszymi priorytetami są przede wszystkim  radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją do działań. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo
i prawidłowy rozwój.  Pragniemy, żeby to miejsce było zawsze wzorem przyjaznego przedszkola.

W moim systemie wartości najważniejszy jest człowiek. „Mały” – bo jemu dajemy to, co w nas jest najlepsze, „Duży” – bo w nim jest kapitał mądrości i wzorców.

Z wyrazami szacunku

Paulina Mederska – Dyrektor Przedszkola nr 286

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika ogólna: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna: edukacja integracyjna i włączająca.
Studiów podyplomowych w specjalnościach: logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizacja i zarządzanie oświatą.