url niezgodny z rzeczywistym dostepem Karnawał - Przedszkole nr 286

Przedszkole nr 286
w Warszawie

Karnawał

Rozpoczynamy czas zabawy! 
W każdej grupie organizowany będzie Bal Karnawałowy! 

Grupa I bawi się - 30 stycznia
Grupa II bawi się - 1 lutego
Grupa III i grupa IV bawią się razem - 8 lutego
Grupa V i grupa VI bawią się razem - 9 lutego
Grupa VII i grupa VIII bawią się razem - 9 lutego
Grupa IX i grupa X bawią się razem - 8 lutego

Bale odbędą się po śniadaniu, prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów karnawałowych.

Dobrej zabawy!