Przedszkole nr 286
w Warszawie

Adaptacja

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty zajęć adaptacyjnych . Prowadzenie programu adaptacyjnego ma za zadanie skrócenie okresu przystosowania się dzieci nowo przyjętych do przedszkola we wrześniu każdego roku oraz ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkolnego.

Korzyści dla dzieci płynące ze spotkań adaptacyjnych:

 • adaptacja jest dla dziecka okazją do przebywania z rówieśnikami, ale w bezpiecznych warunkach – w obecności swoich rodziców
 • dzieci szybciej przystosują się do nowego środowiska
 • przyswoją wiedzę o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń i ogrodu
 • zintegrują się z grupą rówieśniczą
 • poznają nowe sytuacje, które mogą je spotkać w nowym środowisku
 • ukształtują sobie pozytywny wizerunek przedszkola
 • poczują, że pobyt w przedszkolu może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą
 • wyrównają szanse edukacyjne
 • przyzwyczają się do krótkotrwałej nieobecności rodzica
 • udoskonalą niektóre umiejętności związane z samoobsługą

Korzyści dla rodziców płynące ze spotkań adaptacyjnych:

 • możliwość nawiązania kontaktu z innymi rodzicami i wymieniania z nimi doświadczeń
 • bliższe poznanie placówki, kadry przedszkolnej i zapoczątkowanie procesu współpracy
 • uświadomienie sobie jakie potrzeby emocjonalne ma dziecko i udzielenie stosownego wsparcia w procesie przystosowania oraz możliwość pozyskania wiedzy na temat rozwoju i potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
 • możliwość pozyskania wiedzy i nowych umiejętności z zakresu wychowania dziecka
 • możliwość zobaczenia siebie w relacji z dzieckiem
 • zaznajomienie się z wymaganiami stawianymi dzieciom przez przedszkole
 • przezwyciężenie obawy przed zmianą środowiska swojego dziecka
 • zrozumienie znaczenie samoobsługi dziecka jako warunku lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym
 • uświadomienie sobie, że warunkiem dobrej adaptacji dzieci jest ich współdziałanie z pracownikami przedszkola

Regulamin

 • W placówce istnieje program adaptacji dla dzieci nowo przyjętych.
 • W spotkaniach uczestniczą tylko zapisane dzieci wraz z jednym rodzicem (opiekunem).
 • Zajęcia adaptacyjne prowadzą nauczycielki nowo tworzonych grup we współpracy z innymi nauczycielkami.
 • W trakcie spotkań adaptacyjnych nauczycielka zbiera informacje o dziecku i jego środowisku, które mogą być przydatne w dalszej pracy wychowawczej.
 • Nauczycielka indywidualnie współpracuje z rodzicami, uwzględniając spostrzeżenia i możliwości rozwojowe dla danego wieku dziecka.
 • Dziecko ma prawo wyboru zabawy. Podczas spotkań wzmacniamy w dziecku poczucie własnej wartości i pewności siebie.
 • W zajęciach może uczestniczyć psycholog. W trakcie zajęć nie pozwalamy na karmienie dzieci; udostępniamy do picia wodę źródlaną
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci chore (także przeziębione) oraz rodzeństwo nowo przyjętych dzieci.