Przedszkole nr 286
w Warszawie

Specjaliści

W naszym przedszkolu pracuje logopeda, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19, a także inni specjaliści zatrudniani zgodnie z potrzebami dzieci posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

LOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY  BARBARA GRABARCZYK

PONIEDZIAŁEK          8.00 – 13.00
WTOREK                    8.00 – 14.30 przedszkole ul.Lasek  Brzozowy
ŚRODA                       8.00 – 14.00
CZWARTEK                8.00 – 14.00
PIĄTEK                       8.00 – 12.30

PSYCHOLOG Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
NR 19 ELIZA ROLIŃSKA – KANIEWSKA

WTOREK                   8.00 – 12.00
CZWARTEK               9.00 – 13.00

TYFLOPEDAGOG JULIA CZYŻEWSKA

 

Ze specjalistami można się skontaktować za pomocą skrzynki kontaktowej wiszącej obok gabinetu specjalistów. Można także skontaktować się telefonicznie.

Telefon do przedszkola (22) 648-74-26 – logopeda i psycholog.

Telefon do poradni (22) 648-68-37 – tylko psycholog

Terminy i godziny konsultacji logopedy wywieszane są na tablicy obok jadłospisu.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Procedurą organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 286”.

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.