Przedszkole nr 286
w Warszawie

Specjaliści

W naszym przedszkolu pracuje logopeda, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19, a także inni specjaliści zatrudniani zgodnie z potrzebami dzieci posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW

LOGOPEDA

BARBARA GRABARCZYK

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK          8.00 – 13.00
WTOREK                         8.00 – 14.30  ul. Lasek Brzozowy 12
ŚRODA                             8.00 – 14.00
CZWARTEK                  8.00 – 14.30
PIĄTEK                            8.00 – 12.30

PSYCHOLOG Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 19 UL.MIGDAŁOWA 4

ELIZA ROLIŃSKA – KANIEWSKA

WTOREK                   8.00 – 12.00
CZWARTEK             9.00 – 13.00

Z psychologiem można skontaktować się za pośrednictwem poradni – tel. (22) 648 68 37

Ze specjalistami można skontaktować się także za pomocą skrzynki kontaktowej, która znajduje się obok drzwi gabinetu logopedy oraz telefonicznie (22) 648-74-26

TYFLOPEDAGOG

KRZYSZTOF KUCIŃSKI