url niezgodny z rzeczywistym dostepem Jak pracujemy - Przedszkole nr 286

Przedszkole nr 286
w Warszawie

Jak pracujemy

Szanowni Państwo!

Wrzesień jest miesiącem diagnoz logopedycznych, które przeprowadzam jednocześnie w dwóch budynkach przedszkola. Dlatego też przemieszczam się pomiędzy nimi w ciągu dnia pracy.

Z tego powodu moje godziny pracy są na razie dość orientacyjne ( mniej więcej 8.00 – 13.00). Ustabilizują się one po przebadaniu dzieci i określeniu czasu pracy
w każdym z budynków.

Pani psycholog będzie w naszym przedszkolu we wtorki i czwartki (mniej więcej 8.00 – 12.00) – stałe godziny również podamy w najbliższym czasie.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze skrzynki kontaktowej, która znajduje się obok naszego gabinetu. Wystarczy zostawić swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i informację, do której z nas jest wiadomość.

Oddzwaniamy najszybciej, jak to tylko możliwe.

Logopeda Barbara Grabarczyk

i psycholog Eliza Rolińska-Kaniewska

 

Jak pracujemy?

Nasza praca w głównej mierze polega na obserwowaniu i diagnozowaniu dzieci, organizowania pomocy w postaci zajęć terapeutycznych, terapii logopedycznej, zajęć profilaktycznych oraz rozmowach z rodzicami.

We wrześniu każdego roku szkolnego psycholog pomaga maluchom w adaptacji do przedszkola a ja wykonuję przesiewowe badania logopedyczne. Wyniki naszych badań i obserwacji przekazujemy rodzicom na zebraniach ogólnych i indywidualnych.

Następnie psycholog służy radą i pomocą wszystkim dzieciom i ich rodzicom, przeprowadza badania przesiewowe oraz, na wniosek rodzica, pogłębione badania psychologiczne.

Ja rozpoczynam terapię wad wymowy, profilaktykę ewentualnych zaburzeń rozwoju mowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy i szereg innych działań służących rozwojowi mowy dziecka. Prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne, udzielam konsultacji, prowadzę spotkania informacyjne i warsztatowe, zajęcia otwarte. Dbam
o profilaktykę przeciwdziałania powstawania wad wymowy, rozwijam umiejętności komunikacyjne dzieci, zachęcam do czytania.

Realizuję dwie własne innowacje pedagogiczne rozwijające funkcje słuchowe
u dzieci czteroletnich i kompetencje językowe u niemówiących dzieci trzyletnich.

Pracuję także z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadząc terapię pedagogiczną.

Wszystkie działania terapeutyczne, które wspólnie z psychologiem proponujemy dziecku w przedszkolu przyniosą oczekiwane rezultaty tylko w przypadku ścisłej współpracy rodzica z terapeutą. Zarówno w przypadku terapii logopedycznej, ćwiczeń wspomagających  czy działań terapeutycznych psychologa zasada jest taka sama – wszystkie zalecenia wykonujemy codziennie w domu. Żadna terapia nie przebiega szybko. Jest to długi proces, często kilkuletni.

Brak codziennych ćwiczeń utrwalających powoduje, że dziecko nie robi postępów, zniechęca się, jest zmartwione, że znów nie wyszło.

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych zaganianych czasach trudno jest wygospodarować czas na ćwiczenia lub wspólne czytanie. Ale naprawdę wystarczy 10 minut dziennie. Warto podejmować takie działania, mimo, że efekty nie przychodzą szybko.