Przedszkole nr 286
w Warszawie

Oferta edukacyjna

 

 

Zabawa

03-09-2017
Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Uczymy więc poprzez zabawę, zachęcając do poznawania świata, motywując do doświadczalnego badania rzeczywistości, wspieramy aktyw (...)

Gimnastyka

03-09-2017
W trosce o rozwój ruchowy proponujemy wszystkim dzieciom z naszego przedszkola uczestniczenie w “Szkółce gimnastycznej”, prowadzonej w formie gimnastyki k (...)

Zajęcia umuzykalniające

03-09-2017
W przedszkolu dzieci obcują ze sztuką w wieloraki sposób, m.in. poprzez uczestniczenie w rytmice prowadzonej przez wykwalifikowanego nauczyciela. W naszym przedszkolu zajęci (...)

Programy, metody, innowacje

03-09-2017
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Przedszkole pracuje w oparciu o: ustawę prawo oświatowe podstawę programową, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Statut Przedszkola Nr 286, określający obowiązk (...)

Rozwijamy zainteresowania

03-09-2017
Nauczyciele Przedszkola nr 286 organizują w grupach zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci w godzinach pracy Przedszkola, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowan (...)