Przedszkole nr 286
w Warszawie

Zabawa

Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Uczymy więc poprzez zabawę, zachęcając do poznawania świata, motywując do doświadczalnego badania rzeczywistości, wspieramy aktywność przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Uczymy tolerancji, proponując pokojowe formy porozumienia. Proponujemy różnorodne zajęcia, ale główny nacisk kładziemy na rozwój ruchowy (gimnastyka korekcyjna, taniec, pantomima, zróżnicowane zabawy ruchowe, wspomagające harmonijny rozwój dziecka), przekładający się na rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej. Zapewniamy dzieciom różnorodne zajęcia plastyczne. Gwarantujemy dobrą zabawę różnymi technikami plastycznymi, wspomagając rozwój manualny oraz wyczucie estetyki i piękna u dziecka. Uczymy obserwować otaczający świat i ukazywać go w formie plastycznej.