Przedszkole nr 286
w Warszawie

Programy, innowacje

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 1. ustawę prawo oświatowe
 2. podstawę programową, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Statut Przedszkola Nr 286, określający obowiązki naszej społeczności przedszkolnej: wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
 4. Konwencję o Prawach Dziecka oraz Europejską Kartę Praw i Obowiązków Rodziców

W pracy pedagogicznej wykorzystujemy następujące programy:

 1. "Trampolina" - program wychowania przedszkolnego - Małgorzata Janiak, Kamila Witerska PWN Warszawa 2017 r.
 2. Plan Rozwoju Przedszkola nr 286 na lata 2017 - 2020
 3. “Program Edukacji Ekologicznej m. st.Warszawy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym” J.Dybysławska, E.Pytlak, H.Waszkiewicz.
 4. “Program Adaptacyjny Przedszkola Nr 286 – Będę Przedszkolakiem”. Autorzy: Iwona Hansen, Krystyna Piasecka
 5. “Program Wychowawczy Przedszkola Nr 286″. Autorzy: Krystyna Czerwińska, Krystyna Piasecka, Krystyna Smith, Elżbieta Zaroń.
 6. “Program Prozdrowotny Przedszkola nr 286 – Chcemy być zdrowi” – program z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autorzy: Grażyna Foltyn, Agnieszka Jagiełło
 7. "Mini Bingo - język angielski dla najmłodszych" Grażyna Malenda, PWN.

Stosujemy interesujące i rozwijające metody:

 1. “Dziecięca matematyka” – wspomagająca rozwój umysłowy dzieci wraz z ich edukacją matematyczną prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej.
 2. “Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne
 3. “Fizjologia edukacyjna” Paula Dennisona
 4. “Pedagogika zabawy” KLANZY
 5. Drama
 6. Zabawy rytmiczno – muzyczne Carla Orffa
 7. “Wprowadzenie w świat pisma” Ireny Majchrzak
 8. Aktywizacji muzyczno – tanecznej Batii Strauss

Realizujemy bardzo ciekawe innowacje pedagogiczne:

 1. “Przygoda z biblioteką” – kształtowanie i poszerzanie postaw czytelniczych, realizowan w grupie X
 2. “W krainie muzyki” – kształtowanie wrażliwości muzycznej wg. Batii Strauss, realizowana w grupie VIII
 3. “Wszystkie sowy świetnie słyszą” – zabawy logopedyczne
 4. “Poznaję świat, ćwiczę, uczę się i doświadczam” – zabawy polisensoryczne
 5. “Witaj Anglio!” – co wiemy o Anglii i języku angielskim, realizowane w grupie X
 6. “Będę przedszkolakiem ” – oferta dla przyszłych przedszkolaków
 7.  „Wszystkie sowy pięknie mówią” – zabawy logopedyczne