Przedszkole nr 286
w Warszawie

Programy, innowacje

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 1. ustawę prawo oświatowe
 2. podstawę programową, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Statut Przedszkola Nr 286, określający obowiązki naszej społeczności przedszkolnej: wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
 4. Konwencję o Prawach Dziecka oraz Europejską Kartę Praw i Obowiązków Rodziców

W pracy pedagogicznej wykorzystujemy następujące programy: 

 1. "Trampolina" - program wychowania przedszkolnego - Małgorzata Janiak, Kamila Witerska PWN Warszawa 2017 r.
 2. "Kocham przedszkole" - Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek, WSiP
 3. Plan Rozwoju Przedszkola nr 286 na lata 2017 - 2020
 4. “Program Edukacji Ekologicznej m. st.Warszawy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym” J.Dybysławska, E.Pytlak, H.Waszkiewicz.
 5. “Program Adaptacyjny Przedszkola Nr 286 – Będę Przedszkolakiem”. Autorzy: Iwona Hansen, Krystyna Piasecka
 6. “Program Wychowawczy Przedszkola Nr 286″. Autorzy: Krystyna Czerwińska, Krystyna Piasecka, Krystyna Smith, Elżbieta Zaroń.
 7. “Program Prozdrowotny Przedszkola nr 286 – Chcemy być zdrowi” – program z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autorzy: Grażyna Foltyn, Agnieszka Jagiełło
 8. "Angielski dla starszaków" - Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, WSiP

Stosujemy interesujące i rozwijające metody:

 1. “Dziecięca matematyka” – wspomagająca rozwój umysłowy dzieci wraz z ich edukacją matematyczną prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej.
 2. “Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne
 3. “Fizjologia edukacyjna” Paula Dennisona
 4. “Pedagogika zabawy” KLANZY
 5. Drama
 6. Zabawy rytmiczno – muzyczne Carla Orffa
 7. “Wprowadzenie w świat pisma” Ireny Majchrzak
 8. Aktywizacji muzyczno – tanecznej Batii Strauss

Realizujemy bardzo ciekawe innowacje pedagogiczne:

 1. “Wszystkie sowy świetnie słyszą” – program stymulujący funkcje słuchowe dzieci 4-letnich zaplanowany na II semestr roku szkolnego
 2. “Będę przedszkolakiem ” – oferta dla przyszłych przedszkolaków
 3.  „Wszystkie sowy pięknie mówią” – innowacja skierowana do dzieci 3-letnich, u których nie rozwinęła się mowa werbalna. Realizowana w miarę potrzeb w II semestrze.
 4.  "Kim będę"- innowacja realizowana od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.