Przedszkole nr 286
w Warszawie

Zajęcia umuzykalniające

W przedszkolu dzieci obcują ze sztuką w wieloraki sposób, m.in. poprzez uczestniczenie w rytmice prowadzonej przez wykwalifikowanego nauczyciela. W naszym przedszkolu zajęcia rytmiki prowadzi doświadczony pedagog o znaczącym dorobku zawodowym, nauczyciel dyplomowany, Pani Jolanta Misiak.

Dzieci wprowadzane są w bogaty świat muzyki, dźwięków i ekspresji ruchowej.

Rozwijają w ten sposób swoją wyobraźnię i wrażliwość na piękno. Obcowanie z muzyką rozbudza w nich pewność siebie, aktywność muzyczną i chęć eksperymentowania z muzyką.

Podczas zajęć rytmicznych przedszkolaki mają możliwość:

 • rozwijania wrażliwości słuchowej i indywidualnych predyspozycji muzycznych,
 • ćwiczenia umiejętności działania w zespole i czerpania radości z efektów tej pracy,
 • poznawania bogactwa naszego folkloru ludowego (taniec, piosenki, stroje),
 • nauki różnorodnych tańców i układów tanecznych,
 • słuchania i nauki piosenek dziecięcych,
 • śpiewu zbiorowego oraz indywidualnego,
 • uczestniczenia w zabawach ruchowych ze śpiewem,
 • doskonalenia koncentracji uwagi i samoprezentacji,
 • ćwiczenia dykcji, pamięci muzycznej oraz rozwijania poczucia rytmu,
 • wykonywania akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych,
 • słuchania piosenek i utworów muzycznych z płyt CD.

Zachęcamy Państwa do współpracy poprzez wspieranie dzieci w warunkach domowych

w ich muzycznej twórczości własnej oraz spontanicznych działaniach odtwórczych.

Teksty piosenek są cyklicznie prezentowane w szatniach poszczególnych grup.