Przedszkole nr 286
w Warszawie

Gimnastyka

W trosce o rozwój ruchowy proponujemy wszystkim dzieciom z naszego przedszkola uczestniczenie w “Szkółce gimnastycznej”, prowadzonej w formie gimnastyki korekcyjnej

 • Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć czuwa instruktor
 • Zajęcia odbywają się w odpowiednio przygotowanej sali ruchowej z bogatym wyposażeniem gimnastycznym
 • Ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych możliwości dzieci
 • Nauczyciel proponuje ciekawe formy zajęć

W naszym przedszkolu od lat kładziemy nacisk na rozwój ruchowy naszych wychowanków . Organizujemy dzieciom róznorodne w formie zajęcia o charakterze ruchowym.

 • Zaspokajamy naturalną potrzebę ruchu.
 • Przeciwdziałamy powstawaniu wad postawy
 • Wprowadzamy radosny nastrój i dobre samopoczucie
 • Dajemy możliwość rozładowania negatywnych emocji
 • Pobudzamy do twórczej aktywności
 • Rozwijamy inteligencję emocjonalną i społeczną
 • Motywujemy do działania
 • Uczymy dzielić się przestrzenią z innymi
 • Rozwijamy samodzielność, śmiałość, pomysłowość i zdyscyplinowanie
 • Uczymy odpowiedzialności za współćwiczących
 • Rozwijamy tężyznę fizyczną, refleks, zwinność i szybkość
 • Wspomagamy równowagę ciała i koordynację wzrokowo-ruchową

Projekt „Sportowe Przedszkole”

Od roku 2012 w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Sportowe Przedszkole” – program gier i zabaw dla dzieci pięcioletnich rozwijający i podwyższający sprawność ruchową dzieci.

Projekt ten jest realizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej.