Przedszkole nr 286
w Warszawie

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony 2/286/ZP/PN/2019
Przedszkole nr 286 w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

"ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ." - WARZYWA I OWOCE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym jest:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Przedszkole nr 286, ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa.

 

Załączniki:

SIWZ P286

ZAŁĄCZNIK 1A - WARZYWA I OWOCE

ZAŁĄCZNIK 1A - WARZYWA I OWOCE

Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ. wzór Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Klauzula Informacyjna do Umowy

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU - 2/P286/ZP/PN/2019

 

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU 2/P286/ZP/PN/2019

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2/P286/ZP/PN/2019