Przedszkole nr 286
w Warszawie

Rekrutacja do przedszkola

Informacja dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji w Warszawie w zakładce "Dla ucznia i rodzica" (rekrutacja - przedszkolaki).

http://www.edukacja.warszawa.pl/

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

http://www.wikom.pl/p286w-wa/upload/user/kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_1-1.docx

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019

http://www.wikom.pl/p286w-wa/upload/user/zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych-1.docx

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

http://www.wikom.pl/p286w-wa/upload/user/kryterium_dochodowe.doc