Przedszkole nr 286
w Warszawie

Adaptacja

Szanowni Rodzice, 

zapraszamy na zajęcia adaptacyjne do naszego przedszkola, które odbędą się 18.06., 19.06., 20.06. 2018r. od godziny 17:30 do 19:00 oraz na spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Przedszkola nr 286 i specjalistami (logopeda, psycholog) dnia 21.06.2018r. o godzinie 18:00. 

Adaptacja to czas na wspólne zabawy i budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w nowym miejscu. Maluszki nawiązują bliskie, serdeczne kontakty z nauczycielami i rówieśnikami, nabywają poczucia przynależności do grupy społecznej. Z każdym dniem obserwujemy rosnące zaufanie i pozytywne nastawienie dzieci. W całym procesie pamiętamy także o rodzicach. Wspieramy ich w działaniach zapobiegających trudnościom adaptacyjnym.  

·        dot. dzieci nowoprzyjętych, 

·        rodziców dzieci starszych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu umożliwienia wizyty w przedszkolu i grupie przedszkolnej w ustalonym terminie.