Przedszkole nr 286
w Warszawie

Przesiewowe badanie słuchu

12.10.2018 r. odbyło się przesiewowe badanie słuchu wśród dzieci sześcioletnich. Do przeprowadzenia badania została użyta platforma do badania zmysłów - narzędzie opracowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Badanie daje możliwość sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania słuchu fizycznego, a także rozumienie mowy w szumie, co jest bardzo ważne dla edukacji szkolnej dziecka (rozumienie poleceń kierowanych do grupy). Badanie zostało przeprowadzone przez neurologopedę z Poradni Psychologiczno - Pedagoicznej nr 19.