Przedszkole nr 286
w Warszawie

Teatr mimu

Program, w którym przybliżymy młodym widzom sztukę mimu, zorganizujemy małe warsztaty, pokażemy jak niezwykle komunikatywny może być język ciała, kiedy aktor mim świadomie rezygnując ze słów ukazuje widzom wszystko to, co trudno jest wyrazić słowami, co charakteryzuje człowieka – jego wewnętrzny i zewnętrzny świat.