Zmień wielkość tekstu A+ A-

Licznik odwiedzin

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja w roku szkolnym 2017/2018

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

W bieżącym roku szkolnym uszczegółowimy zakres badań w ramach tego wymagania i przedmiotem ewaluacji będzie rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w przedszkolu.

Ewaluacja w roku szkolnym 2015/2016

Wymaganie 11

„Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”

Charakterystyka wymagania na poziomie B:

„W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne”.

Przedmiot ewaluacji :

Funkcjonowanie przedszkola w zakresie uwzględniania wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych w procesie planowania pracy przez nauczycieli

Cele ewaluacji:

 1. Pozyskiwanie informacji potrzebnych do oceny w jaki sposób w planowaniu pracy uwzględnia się i realizuje wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
 2. Zbieranie materiałów do oceny sposobów pozyskiwanych informacji
 3. Wykorzystywanie wyników do ewentualnej zmiany dotyczącej sposobów pozyskiwanych informacji

Pytania kluczowe-badawcze:

 1. Jakie akty prawne regulują to zagadnienie?
 2. W jaki sposób nauczyciele realizują wnioski wynikające z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych?
 3. Jakie są efekty podejmowanych przez nauczycieli działań?
 4. W jaki sposób przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości podejmowanych przez siebie działań?
 5. W jaki sposób monitorowane są osiągnięcia dzieci, które zakończyły edukację przedszkolną?
 6. Jak wykorzystywane są wnioski wynikające z monitorowania w planowaniu dalszej pracy nauczyciela?

Kryteria ewaluacji:

 1. Skuteczność działań podejmowanych przez przedszkole.
 2. Trafność analizy wyników podejmowanych działań .
 3. Efektywność wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu przez nauczycieli.
 4. Skuteczność wspólnego rozwiązywania problemów przez nauczycieli.
 5. Adekwatność doskonalenia form i metod w celu osiągania wyznaczonych celów.

Harmonogram ewaluacji

członkowie zespołu d. s ewaluacji: