Zmień wielkość tekstu A+ A-

Licznik odwiedzin

Programy, metody, innowacje

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 1. Ustawę o Systemie Oświaty
 2. Podstawę programową, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Statut Przedszkola Nr 286, określający obowiązki naszej społeczności przedszkolnej: wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
 4. Konwencję o Prawach Dziecka oraz Europejską Kartę Praw i Obowiązków Rodziców

W pracy pedagogicznej wykorzystujemy następujące programy :

 1. “Program Wychowania Przedszkolnego – Zanim będę uczniem”. Autorzy: E.Tokarska, J.Kopała , wyd. Edukacja Polska.
 2. “Program Edukacji Ekologicznej m. st.Warszawy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym” J.Dybysławska, E.Pytlak, H.Waszkiewicz.
 3. “Program Adaptacyjny Przedszkola Nr 286 – Będę Przedszkolakiem”. Autorzy: Iwona Hansen, Krystyna Piasecka
 4. “Program Wychowawczy Przedszkola Nr 286″. Autorzy: Krystyna Czerwińska, Krystyna Piasecka, Krystyna Smith, Elżbieta Zaroń.
 5. “Program Prozdrowotny Przedszkola nr 286 – Chcemy być zdrowi” – program z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autorzy: Grażyna Foltyn, Agnieszka Jagiełło
 6. “Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci –Nasze przedszkole’’. Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska.

Stosujemy interesujące i rozwijające metody:

 1. “Dziecięca matematyka” – wspomagająca rozwój umysłowy dzieci wraz z ich edukacją matematyczną prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej.
 2. “Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne
 3. “Fizjologia edukacyjna” Paula Dennisona
 4. “Pedagogika zabawy” KLANZY
 5. Drama
 6. Zabawy rytmiczno – muzyczne Carla Orffa
 7. “Wprowadzenie w świat pisma” Ireny Majchrzak
 8. Aktywizacji muzyczno – tanecznej Batii Strauss

Realizujemy bardzo ciekawe innowacje pedagogiczne:

 1. “Przygoda z biblioteką” – kształtowanie i poszerzanie postaw czytelniczych (realizowana w grupach V i IX)
 2. “W krainie muzyki” – kształtowanie wrażliwości muzycznej wg. Batii Strauss (realizowana w grupie II)
 3. “Z muzyką i tańcem przez świat” – zabawy z muzyką i tańcem (realizowana w grupie I)
 4. “Wszystkie sowy świetnie słyszą” – zabawy logopedyczne
 5. “Poznaję świat, ćwiczę, uczę się i doświadczam” – zabawy polisensoryczne
 6. “Zabawa z globalnym czytaniem” – realizowane w grupie I
 7. “Witaj Anglio!” – co wiemy o Anglii i języku angielskim, realizowane w grupach VI, VII, VIII, IX
 8. “Będę przedszkolakiem ” – oferta dla przyszłych przedszkolaków
 9.  „Wszystkie sowy pięknie mówią” – zabawy logopedyczne