Zmień wielkość tekstu A+ A-

Licznik odwiedzin

Dane osobowe

Warszawa, dnia 04.01.2016 r. 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 286 z siedzibą w Warszawie przy ul. Mandarynki 1, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Krystyna Tumkiewicz

Dyrektor Przedszkola nr 286

 

Dla potrzeb funkcjonowania Przedszkola została utworzona „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 286 w Warszawie” i „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 286 w Warszawie” wraz z odpowiednimi załącznikami.