Zmień wielkość tekstu A+ A-

Licznik odwiedzin

Nasze zasady

Prośba Dziecka

Janusz Korczak

 Apel do Rodziców

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci. Zależy nam na przestrzeganiu następujących zasad, obowiązujących na terenie Przedszkola i ogrodu:

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 286

Rada Rodziców  Przedszkola nr 286

Kodeks Dobrego Zachowania

został opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 286 i jest stosowany w codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi we wszystkich grupach przedszkolnych w zakresie zgodnym z możliwościami rozwojowymi dzieci. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z “Kodeksem” i zastosowania jego zasad w warunkach domowych. Zapewniamy, że długofalowe i jednakowe oddziaływanie wychowawcze ze strony domu rodzinnego i przedszkola pomoże Państwu uzyskać oczekiwane rezultaty wychowawcze, a dzieciom zapewni poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Zachęcamy.

Przestrzegam ustalonych zasad w sali,
ogrodzie i podczas spacerów:

 

Mówię „dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję”,
„przepraszam” i „proszę”

Używam miłych słów podczas rozmowy i zabawy

Słucham, gdy inni mówią

Bawię się bezpiecznie, zgodnie z umowami

Odkładam zabawki na umówione miejsce

Podchodzę do pani na jej prośbę

Pomagam i dzielę się z innymi

Na sygnał zbiórki przychodzę do pani

Każde dziecko jest inne niż ja, szanuję to

Kiedy coś mi się nie podoba, mówię to

Odpowiadam za to, jak postąpiłem, naprawiam
szkody

Zdecydowanie odmawiam, gdy ktoś namawia mnie
do złego

Używam rąk jedynie do miłych gestów

Odważnie proszę o pomoc, gdy ja lub ktoś jej
potrzebuje