Zmień wielkość tekstu A+ A-

Licznik odwiedzin

Opłaty za przedszkole

Uwaga  Rodzice

Odpłatność  za przedszkole   za  miesiąc  październik  2017 r.  przyjmowana będzie w dniach :

09.10.2017r tj. poniedziałek   godz: 7.30 –  9.00   

10.10.2017r tj. wtorek      godz: 7.30  – 9.00 ; 14.30 – 17.00

11.10.2017r tj. środa                godz:     7.30 –  9.00           

 

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach.

Rodzice , którzy złożyli oświadczenia z podanym e- mailem dokonują opłat przelewem do  10-tego  dnia każdego miesiąca .

Informacja z sumą  do zapłaty i numerami kont zostanie wysłana na podany przez Państwa adres e – mail.

Bardzo proszę o wpłacanie dokładnej sumy na odpowiednie konta, która zostanie państwu przesłana.

 

Odpłatność za wyżywienie:

Naliczenie odpłatności za wyżywienie odbywa się na takich samych zasadach jak w roku poprzednim:

Rodzic deklaruje na cały miesiąc wolę korzystania przez dziecko z dwóch (śniadanie i obiad) albo trzech (śniadanie, obiad, podwieczorek) posiłków. Zgłoszenia ewentualnej zmiany należy dokonać u nauczycielki grupy lub w sekretariacie) najpóźniej ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, w którym zmiana będzie obowiązywać.

Korzystanie przez dziecko z trzech posiłków w wybranym dniu skutkuje odpłatnością za trzy posiłki w ciągu całego miesiąca, bez względu na wcześniejsze odbieranie dziecka z przedszkola w pozostałe dni.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie posiłki dzieci spożywają na terenie przedszkola w miejscach do tego wyznaczonych; nie wydajemy więc do domu tzw. „suchego prowiantu”, w zamian za niewykorzystany posiłek w sytuacji wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 286 uprzejmie informuje, że opłata za pierwszy dzień nieobecności oraz dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków jest zwracana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) zawiadomi przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

Przyjęty w naszym przedszkolu sposób powiadamiania o nieobecności dziecka to: