Płaskorzeźby z masy papierowej

Płaskorzeźby z masy papierowej.

Płaskorzeźby. Na początku zajęcia prowadzimy krótką pogadankę na temat jarmarcznych pierników, które są czasem w formie serc, zwierząt i ludzi. Można również powiedzieć o dawnych piernikach toruńskich z XVII i XVIII wieku, które przedstawiały postacie dam, rycerzy, królów, świętych, karety, konie. Pierniki były bogato rzeźbione (wyciskane w drewnianych formach) i następnie złocone. Były to dzieła sztuki. Jeżeli mamy reprodukcje dawnych pierników toruńskich, możemy je pokazać dzieciom, ale po wykonaniu przez nie płaskorzeźb, nie przedtem, ponieważ dzieci zasugerowałyby się widzianymi formami i zaczęły je naśladować, a wszelkie naśladownictwo jest niewskazane, przynajmniej w zakresie plastyki.

Wracając do naszej pogadanki, wyjaśniamy, że można formować kształty na jednej płaszczyźnie i wtedy powstaje płaskorzeźba. Możemy ją wykonać z masy papierowej. Tematem płaskorzeźby mogą być różne postacie z bajek, z literatury czy jakieś ptaki, zwierzęta itp. Kompozycja płaskorzeźb może być zwarta lub mogą w niej być puste miejsca, tak zwane ażury, jak na reprodukowanym przykładzie.

Po wyschnięciu wymodelowanych płaskorzeźb malujemy je i ewentualnie lakierujemy. Zawieszone na ścianie, mogą zdobić mieszkanie, świetlicę szkolną lub korytarz.