Przybranie choinki

Przybranie choinki.

Pracę i inwencję dzieci można wykorzystać przy urządzaniu choinki noworocznej. Przede wszystkim mogą one wykonać ozdoby choinkowe. Dobrze jest tak to zorganizować, aby każda klasa robiła jeden typ ozdób, np. pierwsza wycinałaby i montowała łańcuchy albo inne łatwe ozdoby, druga klasa wykonywałaby już ozdoby trochę trudniejsze. Przy tym trzeba pamiętać, że nie jest dobrze, gdy dzieci odtwarzają ściśle ozdoby wedle wzorów, niech wnoszą jakieś swoje pomysły, niech same coś konstruują, niech szukają nowych rozwiązań kolorystycznych. Zawsze pamiętajmy o głównym celu — o rozwoju dzieci. Bardzo efektowne są ozdoby z wydmuszek z jaj, trzeba jednak o gromadzeniu ich pomyśleć znacznie wcześniej. Przypuśćmy, że robimy z nich ryby. Wystarczy tylko powiedzieć dzieciom, aby do wydmuszki dokleiły głowę ryby (stożek ścięty), ogon — niekoniecznie taki, jak u śledzia czy karpia, może być bardzo wymyślny — płetwy, łuski, wszystko zaś bardzo kolorowe, a każde dziecko swoją fantastyczną rybę zrobi inaczej. Z dziećmi czwartej klasy można popróbować zrobić ozdoby z tworzyw sztucznych, które są czasami w pięknych kolorach, zestawić jakieś płaszczyzny i linie tak, aby tworzyły ciekawe konstrukcje bryłowate,, nie wyrażały znanych przedmiotów.