Techniki graficzne kombinowane

Techniki graficzne kombinowane.

Oprócz wyżej omówionych technik oczywiście można jeszcze stosować wiele innych. Mamy jeszcze łatwe techniki graficzne, które są jednak bardzo trudne do wykorzystania w naszych warunkach szkolnych, np. nie mówiliśmy o malowaniu na szkle. Pracę wykonaną jedną techniką można wzbogacić inną, można podkreślić i wydobyć pewne akcenty, pewne założenia plastyczne, na których nam zależy. Niektóre z omówionych technik można z sobą łączyć, kombinować i uzyskiwać w ten sposób efekty plastyczne nieosiągalne przy stosowaniu tylko jednej z nich. Tak jak we wszystkim w życiu, i tu trzeba zachować umiar, nie posługiwać się w jednym dziele wszystkimi technikami, bo byłoby ono przeładowane.

Naturalnie, na kombinowanie technik nie ma przepisów, ale rozważmy pewne możliwości na przykładach. Jeżeli np. na założone akwarelą płaszczyzny położymy warstwę kredki świecowej, to możemy osiągnąć efekt albo wzmocnionej barwy, albo zgaszonej. Gdy plamę cynobrową założymy czerwoną kredką, będzie silniejsze działanie czerwieni, jeżeli taką samą cynobrową plamę założymy, „zakredkujemy” np. brązową kredką, kolor będzie zgaszony. Zupełnie inne efekty można otrzymać przez położenie płaszczyzn kredką świecową na malowidle wykonanym klejówką. Ponieważ powierzchnia zamalowana klejówką jest szorstka, kredka kładzie się nierówno i przebija spod niej kolor podkładu, co daje ciekawe efekty. Dla podkreślenia pewnych form na pracach malowanych klejówką można użyć tuszu, posługując się patykiem czy pędzlem.

Można łączyć wydzierankę czy wycinankę z papieru z malowaniem farbami kryjącymi lub z rysunkami tuszem. Do niektórych kompozycji malowanych, np. wykonanych klejówką, można dolepić akcenty z gałganków. Bardzo efektowne są prace sporządzone patykiem na mokrej płaszczyźnie klejówki, a następnie po zupełnym wyschnięciu podkolorowane świecową kredką. Najbezpieczniej jest kredkować na następnych zajęciach po rysowaniu patykiem. Prowadząc kredkę po mokrym czy wilgotnym papierze można zniszczyć pracę.

Stosując techniki kombinowane w pracy z dziećmi, trzeba być bardzo ostrożnym i nie robić wielu zadań tego typu. Najpierw należy zapoznać dzieci z możliwościami różnych technik i przestrzegać pewnej dyscypliny plastycznej (tu nie może być mowy o opanowaniu techniki przez dzieci), a następnie można poeksperymentować, popróbować kilku rozwiązań przez zastosowanie technik kombinowanych.